vimibel
VI.MI.BEL.

Terug naar Homepage

Gratis Gastenboek

Gratis Startpagina?

 
 
   

>> Plaats een bericht Pagina:
Barst | 10-02-2010 06:11
zoals ze me aanrade ga ik iets anders kweken met vele dank aan de zangkeurders die met dit voorstelden t'zal hun tijd mss nog wel duren !!!!mss ook niet!!mss moeten ze iets meer de vogel keuren en iets minder de man!!! miel carlos en michel bedankt !!!!  

Barst2009 | 03-10-2009 09:23
Vinken (Fringilla coelebs) geringd met een open pootring conform een vorige geldende regelgeving kunnen nog gehouden worden tot 31-12-2015.

Art.42
De gesloten ring vermeld in art.41 §1, 1° moet voldoen aan volgende voorwaarden:
Niet vervormbaar en slijtvast zijn, naadloos en er mag op geen enkele wijze mee geknoeid zijn.
De ring moet voorzien zijn van een uniek merkteken (stamnummer waardoor de eigenaar kan getraceerd worden)
De diameter van de ring moet zodanig zijn dat hij nadat hij in de eerste levensdagen van de jonge vogel is aangebracht, niet meer kan verwijderd worden zonder de poot te beschadigen..
De minister bepaalt in een ministerieel besluit de kenmerken, inscripties en kwaliteit van de ring, dit om fraude te vermijden.

Art.43
De gebruikte ringen mogen alleen afgeleverd zijn door een volgens art. 45 erkende vereniging.
De aanvraag of bestelling van ringen moet een ondertekende verklaring bevatten waarin de aanvrager verklaart in de voorbije 5 jaar geen veroordeling te hebben opgelopen waarbij er een verbod werd opgelegd tot het houden in gevangenschap van vogels van beschermde soorten.
De aanvraag of bestelling van ringen bevat ook een ondertekende verklaring dat de aanvrager een hoeveelheid kweekkoppels bezit waarmee hij het aantal jongen kan kweken waarvoor hij die bepaalde soort en hoeveelheid ringen heeft besteld.
De vereniging dient de aanvraag geheel of gedeeltelijk af te wijzen wanneer er aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan.

Art. 44
De ringen zijn persoonlijk en dienen alleen om uw eigen vogels te ringen. De ringen mogen door de aanvrager niet verhandeld, geruild of aan andere personen worden gegeven.
De ringen mogen maar 1 jaar gebruikt worden en dienen het jaartal te vermelden van het jaar waarin de vogel werd geboren.
De ringen mogen alleen worden aangebracht bij vogels die in gevangenschap zijn geboren..

Art. 46
De minister kan een lijst opstellen van op het Europees grondgebied van de Europese Unie in het wild voorkomende vogelsoorten waarvan de populatie kwetsbaar is.
Dit kan wanneer aan 2 van volgende voorwaarden is voldaan: zeldzaam of bedreigd, moeilijk te kweken in gevangenschap, relatief hoge geldwaarde in de vogelhandel.
Voor vogels die op deze lijst zouden komen gelden registratieverplichtingen van art. 47 en 48.
(deze lijst is er voorlopig nog niet !).

Art. 47
De vogelhoudersverenigingen die ringen afleveren sturen ieder jaar uiterlijk op 30 april per provincie de namen, adressen en aantallen verstrekte pootringen van het voorafgaande kalenderjaar aan het provinciaal hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Een lijst van de namen, adressen en lidnummer van de leden die in het bezit zijn van vogels die voorkomen op de lijst van kwetsbare soorten.

Art. 48
De individuele vogelhouder of vogelhandelaar die vogels in hun bezit hebben die voorkomen op de lijst van kwetsbare soorten dienen een lijst bij te houden vermeldend de vogels (kwetsbare soorten) die zij in bezit hebben. Bij aangekochte of op een andere wijze bekomen vogels dient de naam en adres van de vorige eigenaar vermeld en de datum waarop de vogels bekomen zijn.
Voor vogels die verkocht worden, geruild of afgestaan wordt de datum, naam, adres van de nieuwe eigenaar vermeld.
De overzichtlijst wordt einde van ieder jaar afgesloten en de houder meldt aan zijn vereniging dat hij dergelijke lijst heeft afgesloten en dit voor 28 februari.
De vogelhouder of handelaar die geen lid is van een vereniging en die dergelijke vogels in bezit heeft en dan ook een lijst heeft aangelegd meldt dit voor 30 april aan het Agentschap voor Natuur en Bos van zijn provincie.
De overzichtlijsten moeten 5 jaar bijgehouden worden.

Art. 51
Zangwedstrijden, tentoonstellingen of andere activiteiten (vogelbeurzen, vliegdemonstratie of shows) met Europese vogelsoorten moeten minstens één (1) week op voorhand gemeld worden aan het provinciaal hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos van de provincie waar de activiteit plaatsvindt.
De inrichters zorgen ervoor dat de controle en toezicht gemakkelijk kan uitgevoerd worden.
Het toezicht gebeurt op een wijze die het evenement zo min mogelijk verstoort.

Art. 56
Het Koninklijk besluit van 9 september 1981 wordt opgeheven.
(Dit betekent vooral dat de rode inventaris en rode steekkaart en de databank verdwijnen en dat ook het begrip bijlage I en niet bijlage I vogels verdwijnt. Oude documenten dienen niet meer bijgehouden te worden.
Vogelhandelaars mogen alle vogels die voldoen aan de vereiste merkingsmethodes verkopen.
Voor vogels van buiten het Vlaamse Gewest dient uiteraard een document dat de herkomst en echtheid van het merkteken bevestigd voorhanden te zijn.)

Art. 57
Deze hele reglementering treedt in voege op 1 september 2009.

Het ministerieel besluit dat o.a. de kwaliteit van de ringen bepaalt is op dit ogenblik nog niet klaar en zal op een latere datum in voege treden !  

barst 2009 | 03-10-2009 09:14
Art.43
De gebruikte ringen mogen alleen afgeleverd zijn door een volgens art. 45 erkende vereniging.
De aanvraag of bestelling van ringen moet een ondertekende verklaring bevatten waarin de aanvrager verklaart in de voorbije 5 jaar geen veroordeling te hebben opgelopen waarbij er een verbod werd opgelegd tot het houden in gevangenschap van vogels van beschermde soorten.
De aanvraag of bestelling van ringen bevat ook een ondertekende verklaring dat de aanvrager een hoeveelheid kweekkoppels bezit waarmee hij het aantal jongen kan kweken waarvoor hij die bepaalde soort en hoeveelheid ringen heeft besteld.
De vereniging dient de aanvraag geheel of gedeeltelijk af te wijzen wanneer er aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan.

Art. 44
De ringen zijn persoonlijk en dienen alleen om uw eigen vogels te ringen. De ringen mogen door de aanvrager niet verhandeld, geruild of aan andere personen worden gegeven.
De ringen mogen maar 1 jaar gebruikt worden en dienen het jaartal te vermelden van het jaar waarin de vogel werd geboren.
De ringen mogen alleen worden aangebracht bij vogels die in gevangenschap zijn geboren..

Art. 46  

teffer | 05-07-2009 20:28 -- E-mail
hallo
ik heb een koppel vinken maar zijn nog erg jong en ze broeden dus ook niet
maar heb een iets oudere vink in de voillere zitten en die fluit helemaal niet in het begin wel maar hij was heel erg schor.
heb hem een 1 druppel van de medicatie gegeven (bogena anti lucgtpijp mijt )
en de volgende dag was hij nog erger schors en maakte zijn slagen helemaal niet meer af
en nu na 1 week doet hij helemaal niets meeer zit alleen maar bol op stok
terwijl die andere vinken pinken en hij doet niets
hi zit in de buiten volliere met nog 5 andere koppels en die zijn allemaal zeer vriendelijk er word niet gevochten daar
heb hem ook al apart gezet in een broed kooi maar dat blijft hetzelfde
wie kan mij helpen en graag hoor ik van u
mvg alex  

vdv | 05-04-2009 06:37
te koop vogel rover 0478795155 redelijk bod wordt aanvaard  

JUUL De Praeter | 17-05-2008 21:36 -- E-mail
Beste"meneer barst" ,

je zit zo te discusieeren, je durft zelf je naam niet weergeven.
1° geldige zang is eindigen op wiet;
punt uit.
2° de kunst van de vinkensprt bestaat erin om die zang aan te leren aan de vink.
3° als men er niks van kent haakt men inderdaad af
4° ik ben er zeker van dat"meneer barst" beter kanaries zou kweken i.p.v.met de vinken te spelen.

Mvg,
Juul  

Chris | 27-07-2007 14:11 -- E-mail
Prachtige cd's met vinkenzang te verkrijgen

http://sieskewie.marktplaza.be of http://sieskewie.marktplaza.nl of
http://shop.kapaza.be/sieskewie  

Laura van der stairs - linden | 04-07-2007 15:25
Echt heel mooi! Ga zo door, ik kom binnenkort zeker nog een keer langs!

Hartelijke groet,

Laura van der Stairs - linden
 

Jan | 14-06-2007 11:07
Hallo,

Mooie website!
Complimenten!

Hartelijke groet,
Jan
Lasersnijden: Wolswinkel Lasersnijden  

Wim | 14-06-2007 09:04
Geachte beheerder,

Complimenten voor de website!
Ik heb er echt veel interesse in.

Met vriendelijke groet,

Wim

Trappen: EeStairs trappen